Tule vabatahtlikuks

Tule vabatahtlikuks

Hakka vabatahtlikuks!

MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu teeb oma igapäevast tööd hoolivate, abivalmite ning pühendunud vabatahtlike abiga, kes heal meelel oma aega ja energiat annetavad. Vabatahtlikuks hakkamine ei nõua enamasti eelnevat kogemust, sest pakume vajalikku juhendamist vastavalt olukorrale.

Alla 14-aastased saavad vabatahtlikuna abis käia koos vastutava täiskasvanuga.

Kui Sulle selline vabatahtlik töö sobib ja leiad, et soovid end meie MTÜga tihedamalt siduda, saad astuda liikmeks.

Anna oma soovist meile teada ning sobivusel ja võimalusel leiame Sulle tegevust!

Vabatahtlike tegevused meie turvakodus
 • Kassikodu ruumide koristus
 • kasside ravimine (silmade puhastamine ja silmarohtude panemine, kraadimine, ussirohu andmine jmt lihtsamad tegevused)
 • kasside sotsialiseerimine (järjepidev suhtlemine, paitamine, julgustamine, inimesega harjutamine, stressi maandamine, mängimine)
 • kassidele või koertele hoiukodu pakkumine
 • kasside ja koerte püüdmine ja transportimine
 • pildistamine
 • ajaleheartiklite ja kuulutuste kirjutamine, ajakirjanikega suhtlemine
 • loomadele uute kodude leidmine, uute omanikega suhtlemine enne ja pärast looma võtmist
 • reklaamide, plakatite jm kujundamine
 • käsitöö tegemine ja kogumine, laatadele müügiks ja õnneloosiks sobilike asjade hankimine
 • annetajate ja sponsorite leidmine ja nendega suhtlemine
 • laatade ja muude ürituste korraldamine
 • kodulehe käigushoidmine ja pidev info uuendamine
 • ehitus- ja remonditööd
 • omavalitsuste ametnikega suhtlemine, arvete maksmine, arvete koostamine, tegevusraportite esitamine
 • projektide kirjutamine
 • statistika koostamine
 • raamatupidamine
 • infotelefonile ja kirjadele vastamine
 • tõlkimine
 • laste- ja noortegruppidega suhtlemine, vastuvõtt, juhendamine

Vajame ka inimest, kes orienteeruks hästi seadustes, ning suudaks pakkuda tasuta juriidilist abi.

Vabatahtlik töö turvakodus aitab arendada suhtlusoskust, vastutustunnet, oskust aega planeerida; võimaldab saada kogemusi ning end proovile panna erinevate ürituste korraldamises, meeskonnatöös; annab võimaluse teostada end õpitaval erialal või rakendada hobikorras omandatud teadmisi erinevates valdkondades (nt raamatupidamine, kujundus, juura, käsitöö, veterinaaria, laste ja noorte huvitegevuste juhtimine, ajakirjandus, fotograafia, projektijuhtimine).

Ankeedi vabatahtlikuks astumise kohta saad täita siin.

Meie, vabatahtlikud, järgime vabatahtliku tegevuse hea tava.

Comments are closed.